Daihatsu / Daihatsu Charade G21 1000 SC

Specs

Daihatsu Charade 1.0 CS manual 52HP (38 kW) @ 0 rpm
Daihatsu Charade 1.0 CX Manual 63HP (47 kW) @ 6000 rpm
Daihatsu Charade 1.0 CXL Manual 63HP (47 kW) @ 6000 rpm
Daihatsu Consote S 1200 manual 68HP (50 kW) @ 6000 rpm
Daihatsu Fellow Super manual 68HP (50 kW) @ 6000 rpm
Daihatsu Freeclimber manual 63HP (47 kW) @ 6400 rpm
Daihatsu Micros 3l automatic 57HP (42 kW) @ 7600 rpm
Daihatsu Micros-3l continuously variable transmission n/a
Daihatsu U4 B Automatic 139HP (102 kW) @ 6400 rpm

Videos / Daihatsu Charade G21 1000 SC

Junta Club Charade g20 Chile