Lincoln / Lincoln Zephyr V-12

Lincoln Zephyr V-12

Specs

Lincoln Zephyr automatic 212HP (156 kW) @ 6250 rpm
Lincoln Zephyr Automatic 420HP (309 kW) @ 0 rpm
Lincoln Sentinel Automatic 223HP (164 kW) @ 4750 rpm

Videos / Lincoln Zephyr V-12

Lincoln Zephyr Flathead V12 Motorcycle

Lincoln Zephyr V12