Rambler / Rambler American 330 4dr

Rambler American 330 4dr

Specs

Rambler 770 Six automatic 157HP (115 kW) @ 4400 rpm
Rambler 770 V8 automatic 200HP (147 kW) @ 4700 rpm

Videos / Rambler American 330 4dr

1960 American Rambler

1965 Rambler American 440H Hardtop Iris MarionMkt020412

1960's commercials AMC Rambler Rebel,

1959 Rambler - First Drive!