Daihatsu / Daihatsu Pyzar Aero Custom

Daihatsu Pyzar Aero Custom

Specs

Daihatsu Consote S 1200 manual 68HP (50 kW) @ 6000 rpm
Daihatsu Fellow Super manual 68HP (50 kW) @ 6000 rpm
Daihatsu Freeclimber manual 63HP (47 kW) @ 6400 rpm
Daihatsu Micros 3l automatic 57HP (42 kW) @ 7600 rpm
Daihatsu Micros-3l continuously variable transmission n/a
Daihatsu U4 B Automatic 139HP (102 kW) @ 6400 rpm

Videos / Daihatsu Pyzar Aero Custom

1997 ダむハツ テγƒͺγ‚ͺγ‚Ή

fast speed daihatsu over 200km/h.MP4