International / International L-160

International L-160

Videos / International L-160

International Harvester IH L-120, L-160, L-130 and S-160 Series Trucks

International Harvester IH R-160 and L-160 Series CabOver Trucks

1950 IH L160 Truck

1956 International S-160