Jelcz / Jelcz PR110

Jelcz PR110

Videos / Jelcz PR110

Ostatni Jelcz PR110 D w buskim PKS

Jelcz PR110M #47 ZKM Ostróda