Marmon / Marmon 8-88

Marmon 8-88

Specs

Marmon Raceabout manual 48HP (35 kW) @ 0 rpm

Videos / Marmon 8-88

bareback bronc