Scania / Scania Marcopolo Paradiso GIV 1150

Scania Marcopolo Paradiso GIV 1150

Specs

Scania-Vabis Limousine manual 22HP (16 kW) @ 0 rpm

Videos / Scania Marcopolo Paradiso GIV 1150

Marcopolo Paradiso GV 1150 / Scania K113 / Pullman Jans

Marcopolo Paradiso 1150 Volvo B10M / Pullman JC

Marcopolo Senior x2 GIV LO812 & GV LO914

Marcopolo Paradiso GV1150 PACIFICO