Siata / Siata daina

Siata daina

Specs

Siata 1250 GT manual 66HP (49 kW) @ 5500 rpm
Siata 208 Coup?© manual 106HP (78 kW) @ 6000 rpm
Siata 208 Spider manual 111HP (82 kW) @ 6000 rpm
Siata Coup?© 1500 manual 85HP (62 kW) @ 6200 rpm

Videos / Siata daina

Siata 1500 Daina Gransport Test Drive

Etceterini.com 2010 Amelia 1952 Siata Daina Coupe