Tata / Tata 1210A

Tata 1210A

Specs

Tata B-Line LE Manual 50HP (37 kW) @ 5500 rpm
Tata Mint Manual 50HP (37 kW) @ 5500 rpm

Videos / Tata 1210A

TATA 1210 Vs Esher 241

TATA Truck-1210 D

A Race Between Alco & Tata!

Tata Trucks in India Offer Increased Reliability | DuPont™ Viton® - "There and Back"