Volvo / Volvo T43

Volvo T43

Videos / Volvo T43

Volvo T41 Hesselman

BM & Volvo vid Göta Kanal

T43 i Gävle

Vida TMZ 1406 med timmer tåg och GreenCargo T44 345 med Volvo tåg.