Caterham / Caterham 7 JPE

Caterham 7 JPE

Specs

Caterham 7 HPC manual 177HP (130 kW) @ 6000 rpm
Caterham VX Classic manual 101HP (74 kW) @ 5500 rpm

Videos / Caterham 7 JPE

50 Years Of Caterham Cars

Caterham Super 7