Daihatsu / Daihatsu Charade Giro 10 CS

Daihatsu Charade Giro 10 CS

Specs

Daihatsu Consote S 1200 manual 68HP (50 kW) @ 6000 rpm
Daihatsu Fellow Super manual 68HP (50 kW) @ 6000 rpm
Daihatsu Freeclimber manual 63HP (47 kW) @ 6400 rpm
Daihatsu Micros 3l automatic 57HP (42 kW) @ 7600 rpm
Daihatsu Micros-3l continuously variable transmission n/a
Daihatsu U4 B Automatic 139HP (102 kW) @ 6400 rpm

Videos / Daihatsu Charade Giro 10 CS

Real cold start Daihatsu Charade 1.0 cs after night -10

Daihatsu Charada 1.3i CS

Daihatsu Charada 1.0 CS

Daihatsu Charade G10 RESTORATION advanced technical revision