Humber / Humber 5HP Humberette

Humber 5HP Humberette

Specs

Humber 14/40 manual 76HP (55 kW) @ 3300 rpm
Humber 16 manual 60HP (44 kW) @ 3700 rpm
Humber 20/55 manual 76HP (55 kW) @ 3300 rpm
Humber 6/50 manual 76HP (55 kW) @ 3300 rpm
Humber 9/28 manual 76HP (55 kW) @ 3300 rpm

Videos / Humber 5HP Humberette

14' John Boat Loaded

grzes tohatsu&selva 6HP cz2 w slizgu