Hyundai / Hyundai Tiburon Tuscani GT V6

Hyundai Tiburon Tuscani GT V6

Specs

Hyundai Tiburon GT V6 Automatic 160HP (117 kW) @ 5800 rpm
Hyundai Euro 1 Concept Manual 385HP (283 kW) @ 6500 rpm
Hyundai Euro-1 semi-automatic 385HP (283 kW) @ 6500 rpm
Hyundai HCD-III Concept Manual 126HP (93 kW) @ 6100 rpm
Hyundai HED-6 Concept Automatic 366HP (269 kW) @ 6500 rpm
Hyundai Portico Concept Automatic 197HP (145 kW) @ 5500 rpm
Hyundai Satellite 2.5 D Manual 138HP (102 kW) @ 6000 rpm
Hyundai Tipper 2600i D Manual 119HP (88 kW) @ 3800 rpm

Videos / Hyundai Tiburon Tuscani GT V6

(( SOLD ))2003 HYUNDAI TIBURON "TUSCANI" EDITION GT-V6 FOR SALE ON EBAY

My 2003 Tiburon GT V6 Tuscani