Munktells / Munktells Model 20

Munktells Model 20

Videos / Munktells Model 20

Stenkross med Bolinder Munktell BM 20

Munktells 20-24

Bolinder-Munktell model 55

Bolinder-Munktell/Volvo 230. Viktor Blues