Scania / Scania CN270UB OmniCity

Scania CN270UB OmniCity

Specs

Scania-Vabis Limousine manual 22HP (16 kW) @ 0 rpm

Videos / Scania CN270UB OmniCity

Scania OmniCity CN270UB - voices

Warszawa-Linia 199-Plac Hallera-Rembertów Kolonia-Scania OmniCity CN270UB-A557-1/1