Volvo / Volvo B10M-61 Mark III Duple-Metsec

Volvo B10M-61 Mark III Duple-Metsec

Videos / Volvo B10M-61 Mark III Duple-Metsec

SBS Transit Volvo B10M-61 MKIV Duple Metsec (ZF) [SBS899A - 135 KICKDOWN]

SBS Transit Volvo B10M-61 MKIV Duple Metsec VOITH (SBS904T on 35) [Audio Series]

SBS 847 Volvo B10M-60 Mk.III Duple-Metsec

SBS Transit - SBS 599 R (Service 197) Volvo B10M-61 MKIII (Duple Metsec)