Hyundai / Hyundai Accent GLS 16 CVVT

Hyundai Accent GLS 16 CVVT

Specs

Hyundai Accent GLS 6-speed manual 17HP (12 kW) @ 0 rpm
Hyundai Euro 1 Concept Manual 385HP (283 kW) @ 6500 rpm
Hyundai Euro-1 semi-automatic 385HP (283 kW) @ 6500 rpm
Hyundai HCD-III Concept Manual 126HP (93 kW) @ 6100 rpm
Hyundai HED-6 Concept Automatic 366HP (269 kW) @ 6500 rpm
Hyundai Portico Concept Automatic 197HP (145 kW) @ 5500 rpm
Hyundai Satellite 2.5 D Manual 138HP (102 kW) @ 6000 rpm
Hyundai Tipper 2600i D Manual 119HP (88 kW) @ 3800 rpm

Videos / Hyundai Accent GLS 16 CVVT

2012 Hyundai Accent Sedan Automatic GLS - Spring

2010 Hyundai Accent Sedan Automatic GLS - Houston