Skoda / Skoda 420 Popular

Skoda 420 Popular

Specs

Skoda Popular manual 45HP (33 kW) @ 4200 rpm
Skoda Polular 995 manual 45HP (33 kW) @ 4200 rpm
Skoda UVMV 1100 GT n/a 74HP (54 kW) @ 5750 rpm
Skoda Winnetou manual 51HP (38 kW) @ 5000 rpm

Videos / Skoda 420 Popular

Brno - Soběšice 2012 (Tatra 54)

ŠKODA Hart 420 R Super Saloon: Tony Dickinson