Daihatsu / Daihatsu Charade 13 CS Sedan

Daihatsu Charade 13 CS Sedan

Specs

Daihatsu Charade 1.3 CTi 1996—2001 5 s., manual 84 Hp, petrol
Daihatsu Charade 1.3i CR 1993—1996 4 s., automatic 84 Hp, petrol
Daihatsu Charade 1.3i CX 1993—1996 4 s., automatic 84 Hp, petrol
Daihatsu Charade 1.3i TS E 1993—1996 5 s., manual 84 Hp, petrol
Daihatsu Charade 1.3i CX 1988—1991 5 s., manual 90 Hp, petrol
Daihatsu Charade 1.3i CX Special 1991—1993 5 s., manual 90 Hp, petrol
Daihatsu Charade CS Special 1987—1989 3 s., automatic 52 Hp, petrol
Daihatsu Charade CS 1985—1987 3 s., automatic 52 Hp, petrol
Daihatsu Charade CS 1986—1987 4 s., manual 52 Hp, petrol
Daihatsu Charade CS 1983—1985 4 s., manual 52 Hp, petrol
Daihatsu Charade CS manual 51HP (38 kW) @ 5600 rpm
Daihatsu Consote S 1200 manual 68HP (50 kW) @ 6000 rpm
Daihatsu Fellow Super manual 68HP (50 kW) @ 6000 rpm
Daihatsu Freeclimber manual 63HP (47 kW) @ 6400 rpm
Daihatsu Micros 3l automatic 57HP (42 kW) @ 7600 rpm
Daihatsu Micros-3l continuously variable transmission n/a
Daihatsu U4 B Automatic 139HP (102 kW) @ 6400 rpm

Videos / Daihatsu Charade 13 CS Sedan

Daihatsu Charada 1.3i CXF

Daihatsu Charade G10 1981 series 2 1.0 B Poland Torun