Karosa / Karosa B 954 E

Karosa B 954 E

Videos / Karosa B 954 E

Karosa C 954 E

Karosa B 731 Ev.č 7246

Karosa B 732 - Veolia Transport Teplice s.r.o. ev.č. 954

Karosa C 954, Kojetín, náměstí