Karosa / Karosa citybus

Karosa citybus

Videos / Karosa citybus

Karosa Citybus Irisbus, linka: 177, pořadí: 1, e.č.: 6501, provozovna: Klíčov, Opatov - Chodov

Jízda s 3004 (prototyp Citybusu)