Lancia / Lancia Aurelia B20 Coupe

Lancia Aurelia B20 Coupe

Specs

Lancia Aurelia B21 n/a 71HP (52 kW) @ 4500 rpm
Lancia Aurelia B50 n/a 56HP (41 kW) @ 4000 rpm
Lancia Fulvia 1200 Coupe Manual 56HP (41 kW) @ 5300 rpm
Lancia Aurelia B10 Manual 56HP (41 kW) @ 5300 rpm
Lancia Aurelia B20 GT Manual 56HP (41 kW) @ 5300 rpm
Lancia ECV 1 Manual 48HP (35 kW) @ 5300 rpm
Lancia Ionos Manual 60HP (44 kW) @ 4500 rpm

Videos / Lancia Aurelia B20 Coupe

Lancia Aurelia B20 6e serie 2500 LHD

Lancia Aurelia GT B20

Martin Willems' B-20 on new pistons

Lancia Aurelia ZE 06