Skoda / Skoda Fabia WRC

Specs

Skoda Fabia Manual 68HP (50 kW) @ 4000 rpm
Skoda Polular 995 manual 45HP (33 kW) @ 4200 rpm
Skoda UVMV 1100 GT n/a 74HP (54 kW) @ 5750 rpm
Skoda Winnetou manual 51HP (38 kW) @ 5000 rpm

Videos / Skoda Fabia WRC

WRC LEGENDS- Skoda Fabia WRC

Skoda Fabia WRC PURE SOUND with Anti-Lag Backfires & HUGE FLAMES