Daihatsu / Daihatsu Charade Giro 13i CS

Daihatsu Charade Giro 13i CS

Specs

Daihatsu Charade 1.3i TR 1993β€”1996 4 s., automatic 84 Hp, petrol
Daihatsu Charade 1.3i TX 1993β€”1996 4 s., automatic 84 Hp, petrol
Daihatsu Charade 1.3i TX 1989β€”1993 3 s., automatic 90 Hp, petrol
Daihatsu Charade 1.3i TX 1988β€”1993 5 s., manual 90 Hp, petrol
Daihatsu Consote S 1200 manual 68HP (50 kW) @ 6000 rpm
Daihatsu Fellow Super manual 68HP (50 kW) @ 6000 rpm
Daihatsu Freeclimber manual 63HP (47 kW) @ 6400 rpm
Daihatsu Micros 3l automatic 57HP (42 kW) @ 7600 rpm
Daihatsu Micros-3l continuously variable transmission n/a
Daihatsu U4 B Automatic 139HP (102 kW) @ 6400 rpm

Videos / Daihatsu Charade Giro 13i CS

HERNAN Y EL DAIHATSU GIRO CS 1991 JAPONES

1996 DAIHATSU CHARADE CS -

Daihatsu Charade G10 RESTORATION advanced technical revision

Proyecto Daihatsu Giro 1.3