Karosa / Karosa c

Karosa c

Videos / Karosa c

Karosa C 734 ev.č. 270 - Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Autobus Karosa C 954E ev.č. 618 - Veolia Transport Teplice