Lada / Lada 2109 Samara 1300 S

Lada 2109 Samara 1300 S

Specs

Lada Samara 1300 Manual 519HP (381 kW) @ 0 rpm
Lada Granta Manual 519HP (381 kW) @ 0 rpm
Lada Natacha Manual 519HP (381 kW) @ 0 rpm
Lada S Manual 95HP (70 kW) @ 6000 rpm

Videos / Lada 2109 Samara 1300 S

Mi Lada Samara 1993 -1300

Lada Samara 1300 S